Xích nhựa dẫn hướng cáp điện
Xích nhựa dẫn hướng cáp điện
14/10/17 1 cnpt

Công Ty TNHH JFLO được thành lập năm 2006 tại Chiết Giang. Chuyên phát triển các, sản xuất và bán hàng của chuỗi cáp cho ngành công nghiệp thiết bị tự động hóa hệ thống bảo vệ điện, với kích thước khác nhau và chuỗi cáp máy cụ thể. Sản phẩm xích nhựa của JFLO […]

MÁNG XÍCH NHỰA CỠ LỚN
MÁNG XÍCH NHỰA CỠ LỚN
13/10/17 1 cnpt

Công Ty TNHH JFLO được thành lập năm 2006 tại Chiết Giang. Chuyên phát triển các, sản xuất và bán hàng của chuỗi cáp cho ngành công nghiệp thiết bị tự động hóa hệ thống bảo vệ điện, với kích thước khác nhau và chuỗi cáp máy cụ thể. Sản phẩm xích nhựa của JFLO […]

XÍCH NHỰA CUỐN CÁP
XÍCH NHỰA CUỐN CÁP
08/10/17 1 cnpt

Công Ty TNHH JFLO được thành lập năm 2006 tại Chiết Giang. Chuyên phát triển các, sản xuất và bán hàng của chuỗi cáp cho ngành công nghiệp thiết bị tự động hóa hệ thống bảo vệ điện, với kích thước khác nhau và chuỗi cáp máy cụ thể. Sản phẩm xích nhựa của JFLO […]